En gulvafslibning er det første step i behandling af trægulve. Mange af de gulvafslibninger der bliver udført, ender typisk med et godt og tilfredsstillende resultat. Men for nogen kan det desværre også ende med et mere ødelagt gulv. Her er det en god ide, at snakke med gulvmanden og prøve at få problemet afklaret. Lykkedes det ikke, hvilket kan ske i nogle tilfælde, kan man gøre en anden ting. Det er, at man kan klage over gulvmanden til klage og ankenævn. Det kan skrives skriftligt og typisk vil man kunne få søgt advokat rådgivning, alt efter sagens størrelse og karakter.